News & Articles 甲州三项延工项目要完工了

甲州三项延工项目要完工了


27 Sep 2023
甲州三项延工项目要完工了
购屋者可放下心头大石

马六甲三项严重延工项目(Sick Project),预料能在2024年第一季提早完工。

有关项目分别是吉里望2一马房屋(PR1MA@Klebang 2)、武吉卡迪和马六甲中央2(Melaka Tengah 2)。

截至今年9月15日,其中两个项目进展比预期更快,即吉里望2和马六甲中央2。

地方政府发展部副部长阿克马昨日与严重延工项目和废弃住房项目工作组(TFST),实地考察甲州一马人民房屋计划(PR1MA)的3个严重延工项目房屋项目最新进展后,这么说。

他表示,这是在地方政府发展部、州政府、地方执法单位(PBT)、技术机构和其他利益相关者管辖之下,一马人民房屋计划和TFST工作组合作的结果。

“吉里望2一马房屋项目已完成93.60%,其中项目结构工程已全部完成,现重点进行建筑和基础设施工程,预计今年12月全面竣工。”

对于这个项目,一马人民房屋计划将支付约600万令吉的逾期交屋赔偿金(LAD)予273名买家,目前已提前向部分买家发放,以减轻项目延迟完工的经济负担。

至于马六甲中央2项目,进度已达98.26%,预计可于明年第一季全面竣工。

目前,建筑承包商专注于建筑工作以及机械和电气(机电)工程。

一马人民房屋计划团队也在2021年和2022年,与购房者审查委员会(HRC)买家召开多次会议,约1100万令吉逾期交屋赔偿金将支付给382名买家,20名买家已收到部分逾期交屋赔偿金的首期付款。

武吉卡迪项目
料明年第四季竣工

武吉卡迪项目预计将于明年第四季竣工,A座结构工程已开始,同时正在进行C区建筑工程,共有10位买家将获得逾期交屋赔偿金,拨款金额约7万令吉。

在地方政府发展部、州政府、地方执法单位、相关技术机构和买家的合作和支持下,一马人民房屋计划有信心马六甲的这些项目将于明年完成。

今年,一马人民房屋计划的目标是在全国完成13个项目,包括9528套住房。

Source: Property.enanyang.my

Latest Posts
  • 建可负担屋 至少750平方尺

  • Mah Sing rekod jualan RM1.8 bilion sembilan bulan 2023

  • Auction syndicates dominating property foreclosure market

  • King's Park tarikan hiburan terbaharu di Genting Highlands

  • Johor's 2024 Budget will stimulate the economy and real estate